Effektlæring

Udfordringen for al læring er at sikre, at det lærte bliver omdannet til handlinger, der skaber resultater på arbejdspladsen.

Ved arbejdet med kompetenceudvikling er det derfor helt centralt, at organisationen sørger for, at medarbejderen ikke deltager i kurser, som glemmer at bygge bro mellem videnopbygning og medarbejderens hverdag. Eller drukner i informationer, som er ”nice to know” i stedet for ”need to know”.

For at opnå effektiv oplæring, fokuserer vi på flere ting, når vi arbejder med læreprocesser:

  • At læringen er tæt på medarbejdernes praksis
  • At den bedst egnede læringsform anvendes
  • At læringsforløbet bygges op omkring konkrete mål for udvikling
    af deltagernes praksis og med afsæt i deltagernes praksisniveau