Medarbejderens praksis

En af udfordringerne ved at arbejde med kompetenceudvikling er at sikre, at den enkelte medarbejder er motiveret for læring og kan se en mening med sin egen læring. At medarbejderen er klar over hvorfor han eller hun deltager i lige præcis denne læringsaktivitet, og kan koble den sammen med sin daglige praksis og organisationens strategiske mål.

Vi har derfor udviklet et samtaleskema, der stiller skarpt på dette.

Samtaleskemaet bruges som et værktøj i en dialog med medarbejderen, og er resultatet af en nøje sociologisk analyse af medarbejdernes daglige praksis og problemstillinger. Skemaet er typisk bygget op omkring følgende struktur:

  1. Den konkrete opgave
  2. Det individuelle valg
  3. Udviklingsmål til opgaven

Den konkrete opgave
Opgaverne bliver defineret med udgangspunkt i medarbejdernes praksis og problemstillinger, der skal håndteres på arbejdspladsen. I definitionen af den konkrete opgave skal organisationen tage stilling til beskrivelsen af indhold, krav til opgaveløsning, medarbejdernes rolle og konkrete adfærd på opgaven.

Det individuelle valg
I samtaleskemaet skal medarbejderen forholde sig til opgavedelingen på alle opgaver. Ved at gøre det tager medarbejderen stilling til opgavernes faglige niveau, målsætninger og hvilke opgaver han eller hun forpligter sig til at løse.

Udviklingsmål til opgaven
Hver opgave har listet en række udviklingsmål, som afspejler dét, medarbejderen skal kunne for at løse opgaven. Udviklingsmålene er konkrete og hjælper medarbejderen til at tage stilling til, om han eller hun har behov for kompetenceudvikling og for at lære nyt, mere eller andet for at kunne bidrage til opgaveløsningen.